Західний науковий центр НАН України і МОН України
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Західного наукового центру
НАН України і МОН України
академік НАН України
З. Т. Назарчук
"___"________________ 2007 року

Положення
про обласну науково-координаційну раду
при Західному науковому центрі
Національної академії наук України
та Міністерства освіти і науки України

Львів 2007


1. Загальні положення

1.1. Обласна науково-координаційна рада (далі – обласні НКР) при Західному науковому центрі Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України МОН України (далі – Центр) створюється відповідно до пункту 4.3 Статуту Центру з метою підвищення ролі науки в розробці та реалізації в областях західного регіону України ефективної регіональної політики, орієнтованої на поєднання загальнодержавних і регіональних інтересів.

1.2. Обласна НКР діє на підставі даного положення, затвердженого Головою Центру.

1.3. Обласна НКР створюється та діє на громадських засадах із власної ініціативи наукових, науково-технічних працівників та представників органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за умови дотримання ними положень Статуту Центру.

1.4. Обласна НКР координує дослідження та науково-організаційні заходи в інтересах економіки та соціального розвитку області і за результатами досліджень спрямовує зусилля учених різних науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів незалежно від їх відомчої належності на вирішення комплексних регіональних проблем, переважно міжгалузевого характеру, а також залучає для цього фахівців з інших областей України.

1.5. Діяльність обласної НКР зосереджується на вирішенні актуальних регіональних проблем за погодженням та у взаємодії з місцевими органами влади.


2. Головні завдання та функції обласної науково-координаційної ради

2.1. Головними завданнями обласної НКР є:

2.1.1. Наукове забезпечення вирішення актуальних комплексних регіональних проблем у галузі економіки, екології, ресурсозбереження, інформатизації, культурного та духовного розвитку тощо.

2.1.2. Сприяння розвитку фундаментальних та прикладних досліджень, які здійснюють науково-дослідні установи НАН України, галузеві науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади області, поглиблення інтеграції науки і освіти.

2.1.3. Активна участь у забезпеченні інноваційного розвитку господарського комплексу області, організація використання в регіоні високоефективних наукових розробок учених України.

2.1.4. Здійснення просвітницької діяльності, сприяння підвищенню інтелектуального та наукового потенціалу області.

2.1.5. Утвердження престижності наукової діяльності, вимогливості та відповідальності до фахового рівня працівників інтелектуальної сфери.

2.2. Для виконання своїх головних завдань обласна НКР:

2.2.1. Здійснює оцінювання стану та перспектив розвитку економіки області, розробляє пропозиції щодо вдосконалення структури її господарського комплексу та загальної стратегії соціально-економічного та науково-технічного розвитку, розробляє відповідні наукові прогнози.

2.2.2. Здійснює відбір проблем для програмного вирішення, розробляє концепції та проекти науково-технічних програм, подає їх на розгляд органів місцевого самоврядування та організовують виконання.

2.2.3. Організовує та координує із залученням учених і фахівців різних науково-дослідних установ комплексні наукові дослідження проблем, які мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку області.

2.2.4. Здійснює заходи, спрямовані на збереження та подальший розвиток наукового потенціалу області, у тому числі:

– сприяє розвитку міжрегіональних і міжнародних наукових зв'язків учених області;

– використовує місцеві можливості для стимулювання творчої праці молодих учених;

– сприяє здійсненню комплексних фундаментальних та прикладних досліджень у галузі природничих, гуманітарних і технічних наук із залученням учених різних наукових установ;

– розробляє пропозиції щодо розвитку та раціонального використання матеріально-технічної бази науково-дослідних установ області; застосовує систему колективного користування системами інформаційного забезпечення, науковими приладами і обладнанням, обчислювальною технікою і дослідно-експериментальною базою.

2.2.5. Бере участь у роботі зі створення обласного центру науково-технічного та інноваційного розвитку, розробляє конкретні заходи з побудови інноваційної інфраструктури в області.

2.2.6. Формує інформаційний банк даних високоефективних науково-технічних розробок та інновацій, які мають перспективне значення для області, регіону чи всієї України.

2.2.7. Здійснює пропаганду і рекламу результатів наукових досліджень, нових прогресивних форм науково-технічної діяльності, організовує з цією метою конференції, наради, семінари, виставки, конкурси тощо.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
25 квітня 2024 року відбулася сесія Загальних зборів НАН України, під час якої було обрано дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України
Важливі зміни у правилах прийому до аспірантури у 2024 році
Світлої пам'яті відомого вченого та організатора науки, Героя України Володимира Павловича ШЕВЧЕНКА
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74