Західний науковий центр НАН України та МОН України

Перспективи видобутку вуглеводнів у Західному регіоні України

12 лютого 2016 року відбулося засідання секції енергетики та енергозбереження і секції наук про Землю Західного наукового центру НАН України і МОН України.

На засіданні були присутні представники Львівської ОДА, провідні науковці ака­де­міч­них і галузевих науково-дослідних установ та фахівці проектних організацій і про­мислових під­приємств відповідного профілю: Західного наукового центру НАН України і МОН України; Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України; Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, Національного університету «Львівська політехніка»; Львівського національного університету імені Івана Франка; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»; Карпатського відділення ДП «Науканафтогаз»; ДП «Західукргеологія» НАК «Надра України»; Західно-Української геофізичної розвідувальної експедиції; ЛВ ГПУ «Львівгазвидобування»; НГВУ «Бориславнафтогаз», ДП «Львівдіпронафтохім».

Відкриваючи засідання, голова Західного наукового центру НАН України і МОН України академік НАН України З. Т. Назарчук наголосив на важливості питання, яке розглядалося, і підкреслив, що такі зустрічі за участю представників владних структур у ЗНЦ відбуваються досить часто. Є вже певні надбання: для належного розгляду проблемних питань енергетики та енергозбереження створено Громадську експертно-аналітичну групу з розвитку паливно-енергетичного комплексу Львівської області, основне завдання якої – виробити пропозиції до впровадження наукових розробок у паливно-енергетичній галузі. Вона, до речі, успішно працює. Долучаються до розроблення цих пропозицій і кваліфіковані науковці із Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
Це питання виноситься на розгляд з ініціативи голови Львівської ОДА О. М. Синютки. Від його імені виступив перший заступник голови Львівської ОДА Р. Т. Замлинський, який зазначив, що питання видобутку нафти і газу важливе з багатьох причин – це і наповнення бюджету, і створення робочих місць. У зв'язку з проблемами щодо постачання на український ринок природного газу, які маємо в останні роки, видобуток газу із місцевих родовищ є актуальним і може забезпечити частину потреб населення області. Потрібно розробити правильні інноваційні пропозиції – тоді легше шукати інвестора.

З доповідями виступили:

  • Перспективи пошуку нових покладів та родовищ вуглеводнів в межах західного регіону України на основі геофізичних робіт (доповідач – головний геолог Західно-української геофізичної розвіду­валь­ної експедиції к.геол.н. П. М. Бодлак).
  • Перспективи впровадження новітніх технологій для видобутку вугле­вод­нів у західному регіоні України (доповідач – ректор Івано-Франківського національного технічного уні­верситету нафти і газу академік НАН України Є. І. Крижанівський).
  • Нарощування видобутку вуглеводнів шляхом використання закон­сервованих та малодебітних свердловин (доповідачі – начальник геологічного відділу нафти і газу НАК «Надра України» ДП «Західукргеологія» к. геол. н. Б. К. Полиняк, головний геолог ЛВ ГПУ «Львівгазвидобування» ПАТ «Укргаз­ви­добування» к. геол. н. О.В.Чебан, головний геолог НГВУ «Борислав­нафтогаз» М. П. Вантух).
  • Стратегія пошуків нових родовищ вуглеводнів у Західному нафто­газо­носному регіоні (доповідач – ст. наук. співр. відділу геології нафти і газу Інституту гео­логії і геохімії горючих копалин НАН України к. т. н. М. Р. Подольський).Присутні, зокрема, д.т.н. професор Р. С. Яремійчук – провідний вчений в галузі техніки і технології буріння свердловин, д.геол.н. професор Ю. З. Крупський та інші, обговорили організаційні та технічні про­по­зиції для збільшення видобутку вуглеводнів в регіоні. Відзначено, що ці проблеми вимагають вирішення на державному рівні – тому, що країна, яка не дбає про енергоефективність та не зменшує енерговитрати, опиняється на узбіччі. Потрібно працювати із закритими свердловинами та освоювати нові площі, але підійти до цих процесів з новими знаннями.

Заступник керівника секції енергетики та енергозбереження ЗНЦ заслу­жений енергетик України А. А. Акімов підкреслив, що доповіді, які про­звучали, не лише загострюють проблеми, пов’язані із перспективами видобутку вуглеводнів із місцевих родовищ, але й сприяють створенню науково­обґрун­тованих проектів для вирішення цих проблем.

Підсумовуючи нараду, голова ЗНЦ академік НАН України З. Т. Назарчук сказав, що проблема видобутку та використання вуглеводнів у західному регіоні України – комплексна і багатогранна. Потрібно все розкласти за важливістю і вирішувати крок за кроком. Наука пропонує, бізнес – погоджується. Це – справа державна, тому потрібно вимагати від влади реальних дій. Запропонував учасникам засідання подати у Західний науковий центр пропозиції до ухвали з врахуванням зауважень, висловлених у виступах і під час обговорення. Ухвала буде передана органам регіо­нальної влади Львівської та Івано-Франківської областей для включення до відповідних програм.То ж працюємо!

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Науково-практична конференція «Наукові та практичні аспекти раціонального використання і охорони природних ресурсів: проблеми та завдання для державних інституцій і територіальних громад».
Запрошуємо на міждисциплінарний семінар Обрії науки
Розпочався прийом заявок на участь у конкурсі на здобуття премій обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіти Львівської області
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74