Західний науковий центр НАН України та МОН України

Перспективи видобутку вуглеводнів у Західному регіоні України

12 лютого 2016 року відбулося засідання секції енергетики та енергозбереження і секції наук про Землю Західного наукового центру НАН України і МОН України.

На засіданні були присутні представники Львівської ОДА, провідні науковці ака­де­міч­них і галузевих науково-дослідних установ та фахівці проектних організацій і про­мислових під­приємств відповідного профілю: Західного наукового центру НАН України і МОН України; Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України; Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, Національного університету «Львівська політехніка»; Львівського національного університету імені Івана Франка; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»; Карпатського відділення ДП «Науканафтогаз»; ДП «Західукргеологія» НАК «Надра України»; Західно-Української геофізичної розвідувальної експедиції; ЛВ ГПУ «Львівгазвидобування»; НГВУ «Бориславнафтогаз», ДП «Львівдіпронафтохім».

Відкриваючи засідання, голова Західного наукового центру НАН України і МОН України академік НАН України З. Т. Назарчук наголосив на важливості питання, яке розглядалося, і підкреслив, що такі зустрічі за участю представників владних структур у ЗНЦ відбуваються досить часто. Є вже певні надбання: для належного розгляду проблемних питань енергетики та енергозбереження створено Громадську експертно-аналітичну групу з розвитку паливно-енергетичного комплексу Львівської області, основне завдання якої – виробити пропозиції до впровадження наукових розробок у паливно-енергетичній галузі. Вона, до речі, успішно працює. Долучаються до розроблення цих пропозицій і кваліфіковані науковці із Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
Це питання виноситься на розгляд з ініціативи голови Львівської ОДА О. М. Синютки. Від його імені виступив перший заступник голови Львівської ОДА Р. Т. Замлинський, який зазначив, що питання видобутку нафти і газу важливе з багатьох причин – це і наповнення бюджету, і створення робочих місць. У зв'язку з проблемами щодо постачання на український ринок природного газу, які маємо в останні роки, видобуток газу із місцевих родовищ є актуальним і може забезпечити частину потреб населення області. Потрібно розробити правильні інноваційні пропозиції – тоді легше шукати інвестора.

З доповідями виступили:

  • Перспективи пошуку нових покладів та родовищ вуглеводнів в межах західного регіону України на основі геофізичних робіт (доповідач – головний геолог Західно-української геофізичної розвіду­валь­ної експедиції к.геол.н. П. М. Бодлак).
  • Перспективи впровадження новітніх технологій для видобутку вугле­вод­нів у західному регіоні України (доповідач – ректор Івано-Франківського національного технічного уні­верситету нафти і газу академік НАН України Є. І. Крижанівський).
  • Нарощування видобутку вуглеводнів шляхом використання закон­сервованих та малодебітних свердловин (доповідачі – начальник геологічного відділу нафти і газу НАК «Надра України» ДП «Західукргеологія» к. геол. н. Б. К. Полиняк, головний геолог ЛВ ГПУ «Львівгазвидобування» ПАТ «Укргаз­ви­добування» к. геол. н. О.В.Чебан, головний геолог НГВУ «Борислав­нафтогаз» М. П. Вантух).
  • Стратегія пошуків нових родовищ вуглеводнів у Західному нафто­газо­носному регіоні (доповідач – ст. наук. співр. відділу геології нафти і газу Інституту гео­логії і геохімії горючих копалин НАН України к. т. н. М. Р. Подольський).Присутні, зокрема, д.т.н. професор Р. С. Яремійчук – провідний вчений в галузі техніки і технології буріння свердловин, д.геол.н. професор Ю. З. Крупський та інші, обговорили організаційні та технічні про­по­зиції для збільшення видобутку вуглеводнів в регіоні. Відзначено, що ці проблеми вимагають вирішення на державному рівні – тому, що країна, яка не дбає про енергоефективність та не зменшує енерговитрати, опиняється на узбіччі. Потрібно працювати із закритими свердловинами та освоювати нові площі, але підійти до цих процесів з новими знаннями.

Заступник керівника секції енергетики та енергозбереження ЗНЦ заслу­жений енергетик України А. А. Акімов підкреслив, що доповіді, які про­звучали, не лише загострюють проблеми, пов’язані із перспективами видобутку вуглеводнів із місцевих родовищ, але й сприяють створенню науково­обґрун­тованих проектів для вирішення цих проблем.

Підсумовуючи нараду, голова ЗНЦ академік НАН України З. Т. Назарчук сказав, що проблема видобутку та використання вуглеводнів у західному регіоні України – комплексна і багатогранна. Потрібно все розкласти за важливістю і вирішувати крок за кроком. Наука пропонує, бізнес – погоджується. Це – справа державна, тому потрібно вимагати від влади реальних дій. Запропонував учасникам засідання подати у Західний науковий центр пропозиції до ухвали з врахуванням зауважень, висловлених у виступах і під час обговорення. Ухвала буде передана органам регіо­нальної влади Львівської та Івано-Франківської областей для включення до відповідних програм.То ж працюємо!

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Нова редакція Положення про премії обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ та вищих навчальних закладів Львівської області
Світлої пам'яті Йосифа Степановича МИСАКА
18.07.2017 у Золочеві відбудуться “Гоффманіські наукові дискусії” з нагоди 80-річчя Роалда Гоффмана, лауреата Нобелівської премії з хімії (1981)
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74