Західний науковий центр НАН України та МОН України

З нагоди 90-річного ювілею Національної академії наук України щиро вітаємо усіх наукових працівників західного регіону України – усіх тих, хто здійснює подвижницьку наукову працю, тих хто бачить у невтомному творчому пошукові сенс свого життя!

Ваш внесок у розбудову освіти і науки нашої держави є вагомим, результативним і гідним поваги. Бажаємо міцного здоров’я, щастя, миру, злагоди, подальших творчих успіхів на науковій ниві.

Нехай не міліє джерело вашої віри, надії та любові до рідної української землі.


20 листопада 2008 року у приміщенні Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької відбулися урочисті збори, присвячені 90-річчю Національної академії наук України. Цей ювілей є свідченням того, що закладені у далекі та непрості роки першим Президентом Академії наук України академіком В.І. Вернадським основоположні принципи статутної діяльності Академії успішно витримали випробування часом. Інтелігентність, висока освіченість, свідома громадянська позиція провідних учених Академії викликають не тільки захоплення і повагу, але й утверджують високий дух науки та освіти, велич нашої історії й українського народу. Від історичного універсалу гетьмана Павла Скоропадського Національна академія наук України, сьогодні найвища в Україні державна наукова установа, пройшла складний шлях, має непросту історію, добрі традиції, світового рівня наукові результати. ЇЇ творці вибрали модель універсальної академії наук як державної установи з триєдиним природознавчим, техніко творчим, соціогуманітарним науковим комплексом. Гідний внесок у здобутки Академії зробили і науковці Західного регіону України – імена українських академіків Михайла Возняка, Михайла Грушевського, Григорія Доленка, Мар’яна Долішнього, Георгія Карпенка, Романа Кучера, Івана Крип’якевича, Ярослава Лопатинського, Ярослава Підстригача, Гурія Савіна, Кирила Студинського, Степана Щурата, членів-кореспондентів НАН України Георгія Максимовича, Олега Романіва, Корнія Товстюка залишили яскравий слід на скрижалях світової науки. Активно і плідно сьогодні працює в академічних інститутах плеяда блискучих науковців – академіки НАН України Лук’ян Анатичук, Михайло Голубець, Ярослав Ісаєвич, Володимир Панасюк, Юрій Туниця, Отто Шпеник, Ігор Юхновський, члени-кореспонденти НАН України Олександр Андрейків, Ярослав Бурак, Мирослав Головко, Володимир Грицик, Ігор Дмитрах, Дмитро Зербіно, Микола Ільницький, Григорій Кіт, Василь Мікловда, Ігор Мриглод, Богдан Остафійчук, Степан Павлюк, Мирослав Павлюк, Василь Похмурський, Богдан Пташник, Юрій Сеньковський, Андрій Сибірний, Ігор Стасюк, Ростислав Стойка разом із своїми колегами та учнями достойно продовжують славні традиції своїх попередників і високо несуть прапор української науки Про історію становлення науки на теренах західного регіону України, про тих, хто здійснював подвижницьку наукову працю, про тих, хто бачить у невтомному творчому пошукові сенс свого життя, розповів присутнім голова Західного наукового центру академік НАН України Назарчук З.Т.

 

Відомо, що стан науки визначає ступінь розвитку суспільства, його місце у сучасному світі. Ефективне використання наукового і технічного потенціалу – один із вирішальних факторів інтенсифікації економіки, зростання продуктивності праці, основа оптимального природокористування. У розв’язанні проблем місцевого значення Західний науковий центр активно співпрацює з керівництвом областей та міст регіону. Минулого року укладено угоду про співробітництво Львівської обласної державної адміністрації і Західного наукового центру, метою якої є реалізація низки заходів, спрямованих на посилення взаємозв’язку між науковими колективами та владними структурами, сприяння ефективному вирішенню соціально-економічних проблем регіону на основі кваліфікованого забезпечення реформ у виробничій та соціальній сфері. На виконання угоди розроблено програму, яка передбачає виконання окремих важливих для області проектів. Зі славною датою – 90-річчям НАН України науковців привітав голова Львівської обласної державної адміністрації Микола Кміть

З вітальним словом від віце-прем‘єр міністра України з гуманітарних питань Івана Васюника виступив його радник п. Сергій Кудель.

Науковці вірять, що співпраця з міською владою сприятиме як розвиткові міста так і пожвавленню наукової діяльності вчених ЗНЦ. Від міської влади науковців привітав заступник Львівського міського голови п. Василь Косів.

Наука на теренах західних областей має глибоке історичне коріння. Важливе значення для розвитку української науки і культури мало створення у 1892 р. у Львові Наукового товариства імені Шевченка, членами якого були вчені Галичини, Східної України, Буковини та Закарпаття. До створення Української Академії наук Наукове товариство імені Шевченка виконувало роль української академії наук, сприяло єднанню наукових й культурних сил усієї України. З вітальним словом виступив голова Наукового товариства імені Шевченка Купчинський Олег Антонович.

Розвиток виробничого потенціалу регіону вимагає ґрунтовного наукового забезпечення та ефективного використання наявного наукового потенціалу, його цілеспрямованого розвитку, чіткої координації зусиль освітньої, академічної і галузевої науки та їх зосередження на вирішенні важливих міждисциплінарних проблем. Для цього потрібні висококваліфіковані кадри. Багато зусиль та енергії віддають керівники ЗНЦ удосконаленню у регіоні всіх ланок системи підготовки спеціалістів, наукових та науково-педагогічних працівників. Зусил¬лями Центру, рад ректорів вищих навчальних закладів регіону ефективно функціонує система відбору талановитої молоді, підготовки і перепідготовки спеціалістів і наукових працівників. У 2007 р. досягнуто якісно нового рівня організації співпраці академічних установ та вищих навчальних закладів регіону з природничих і технічних наук – разом із Національним університетом “Львівська політехніка” створено науково-навчальний комплекс із правами Відділення цільової підготовки. Тут проводиться підготовка фахівців для інститутів Академії та Національного університету “Львівська політехніка” з актуальних напрямів науки і техніки, здійснюється інтеграція вітчизняної науки і освіти до європейського науково-освітнього простору. Від Ради ректорів Львівщини з вітальним словом виступив ректор Національного університету «Львівська політехніка», професор Бобало Юрій Ярославович.

Розширення Європейського Союзу безпосередньо до кордонів України надає особливої ваги розвитку транскордонного співробітництва з новими членами ЄС - сусідніми країнами Центральної Європи і, зокрема, з Польщею. Прикладом успішної міжнародної наукової співпраці є проведення досліджень ученими Інституту геології і геохімії НАН України і Державного геологічного інституту Польщі. Про це присутнім розповів Перит Тадеуш-Марек – іноземний член НАН України, професор Державного геологічного інституту (Польша), (Państwowy Instytut Geologiczny).

Значну увагу Західний науковий центр приділяє стратегічним питанням розвитку регіону із залученням до цієї роботи науково-координаційних рад в областях та представників місцевої влади. За ініціативою Центру розроблено стратегії розвитку Тернопільської, Закарпатської, Львівської областей, напрацьовується стратегія розвитку природно-ресурсного потенціалу Волинської області. На урочистостях з нагоди ювілею були присутні представники наукової інтелігенції та державних органів влади восьми областей Західної України, наукову роботу яких координує Західний науковий центр. Від делегації Волинської області присутніх привітав голова науково-координаційної ради Волині, ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан Ігор Ярославович.

Наукову громадськість привітала делегація Івано-Франківської області. З вітальним словом звернувся ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника член-кореспондент НАН України Остафійчук Богдан Костянтинович.

Привітання від науково-координаційної ради Закарпатської області виголосив академік НАН України, директор Інституту електронної фізики НАН України Отто Бартоломійович Шпеник.

Привітання від наукової громадськості Буковини виголосив директор Інституту термоелектрики Національної академії наук України, академік Лук’ян Іванович Анатичук.

Привітати вчених прийшли члени Львівської обласної Малої академії наук, які роблять лише перші кроки у наукових пошуках. З вітальним словом виступила директор Львівської обласної Малої академії наук п. Іванна Бородчук.

Науковців західного регіону України привітав Генеральний консул Російської Федерації у м. Львові п. Євген Гузєєв.

Учасникам урочистого зібрання надіслали вітальні адреси Голова Ради Донецького наукового центру НАН України і МОН України академік Володимир ШЕВЧЕНКО, Голова Ради Кримського наукового центру НАН України і МОН України, член-кореспондент НАН України Микола БАГРОВ, Голова Ради Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України академік Володимир СЕМИНОЖЕНКО. Досвід 90-річної діяльності академії наук дозволяє українським ученим оптимістично дивитися у майбутнє. Певну підставу для цього дає політика держави у сфері науки останніх років та ухвалені з нагоди 90-річчя НАН України Указ Президента України і Постанова Кабінету Міністрів України про розвиток вітчизняної академічної науки. Нові знання дедалі глибше проникатимуть у всі сфери економічного і соціального життя країни. Сподіваємось, що їх широке впровадження сприятиме інтенсивному розвитку економіки та утвердженню України у світі як високорозвиненої інтелектуальної держави.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Вітаємо колектив Львівського національного університету імені Івана Франка з 360-літтям університету!
Присуджено Державні премії України в галузі науки і техніки 2020 року
Запрошуємо на міждисциплінарний семінар Обрії науки
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74