Західний науковий центр НАН України та МОН України

ЗВІТ
про проведення
Західним науковим центром
НАН України і МОН України
заходів Фестивалю науки у 2008 році

Вже другий рік в Україні проводиться Фестиваль науки, мета якого сприяти розширенню і зміцненню зв’язків науки і суспільства, популяризувати науку, пояснити суспільству, наскільки важливі наукові результати і що вони можуть дати для покращання якості нашого життя. Тобто однією з основних задач Фестивалю науки є лобіювання інтересів науки і освіти.

Організаторами цьогорічного Фестивалю науки на Львівщині є Західний науковий центр, Рада ректорів вищих начальних закладів Львівщини, Наукове товариство імені Тараса Шевченка.

В рамках Фестивалю було проведено багато різноманітних за формою і змістом заходів, розрахованих на різні категорії учасників, — виступи провідних учених з популярними лекціями, засідання круглих столів, презентації інноваційних розробок, покази науково-популярних фільмів, екскурсії школярів і студентів до наукових лабораторій.

У переддень Фестивалю науки 13 травня 2008 року в актовій залі Національного університету «Львівська політехніка» відбулася зустріч науковців Львова з Володимиром Майером. Проф. Майер В. є директором управління зовнішніх зв’язків представництва Національного Центру наукових досліджень (CNRS) Франції у країнах СНД. Національний центр наукових досліджень Франції – наукова організація, що займається проведенням  фундаментальних і прикладних досліджень. У CNRS працює 25,283 працівників (серед них 11,349 дослідників, 13,934 інженерого, технічного і адміністративного персоналу). Відділення та інститути CNRS працюють у таких областях науки: ядерна фізика та фізика частинок; фізика і математика; комунікації, інформатика та інформаційні технології; технічні науки; хімія; науки про землю; науки про життя; гуманітарні та суспільні науки.

Ряд наукових колективів Львівщини спільно зі своїми французькими колегами здійснюють дослідження за грантами CNRS. Проф. Майер В. відвідав наукові лабораторії Національного університету «Львівська політехніка» та Національного університету імені Івана Франка, а також низку академічних установ: Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка, Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача, Інституту фізики конденсованих систем та Інституту біології клітини.

В Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України проф. Майер В. мав також розмову з представникам Українського науково-технологічного центру на заході України к.ф.-м.н. Котлярчуком Б. Безумовно, проведені зустрічі одного з керівників CNRS з науковцями Львова сприятимуть тіснішій співпраці дослідників України та Франції, допоможуть інтеграції українських науковців у світове наукове співтовариство.

Урочисті збори з нагоди Дня науки у Львівському будинку вчених

Урочисті збори у Львівському будинку вчених

Розпочався Фестиваль науки 14 травня 2008 року урочистими зборами у Львівському будинку вчених. Відкрив урочисту академію голова Західного наукового центру НАН України і МОН України академік НАН України Назарчук З.Т. У вступному слові він сказав про потребу збереження наукових шкіл, залучення до них молодих учених, про те, що треба створити такі умови, щоб науковці віком від 35 до 45 років знаходили застосування своїм знанням саме на Батьківщині.

Від наукового товариства імені Тараса Шевченка присутніх привітав заступник голови НТШ в Україні проф. Шаблій О.І., від місцевої влади – начальник Головного управління освіти ЛОДА Хобзей П.К., заступник голови Львівської обласної ради Козак Л.В. та заступник міського голови Львова Синютка О.М.

Вступне слово голови Західного наукового центру акад. Назарчука З.Т.

З науковими повідомленнями виступили директор Карпатського відділення Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України д.ф.-м.н. Максимчук В.Ю. (Наукові дослідження України в Антарктиці), провідний науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України д.ф.-м.н. Пляцко Р.М. (Феномен Івана Пулюя), завідувач відділу Інституту біології клітини НАН України чл.-кор. НАН України Стойка Р.С. (Створення «розумних» матеріалів та їхнє використання у біології та медицині).

Доповідь д.ф.-м.н. Максимчука В.Ю.

 Д.ф.-м.н. Максимчук В.Ю. коротко розказав про основні напрямки та результати наукових досліджень в Антарктиці, які визначені Державною програ­мою проведення досліджень в Антарктиці на 2002-2010рр., затвердженою Кабміном України 13 вересня 2001р. Програма визначає стратегію діяльності України в Антарктичному регіоні з метою забезпечення потреб присутності України на льодовому конти­ненті та виконується задля розвитку й підтримки соціально-економічної, екологічної, науково-технічної, оборонної діяльності України. Програма сформована з урахуванням світових напрямків розвитку і досягнення у сфері антарктичних досліджень і створює умови для інтеграції України у світовий науковий простір. Українська дослідна станція Академік Вернадський розташована на о. Голіндез архіпелагу Антарктичного півострова – Землі Грейама, неподалік від протоки Лемеєр. Станція є, головним чином, геофізичною обсерваторією з метеокомплексом, лабораторією зондування іоносфери, магнітною обсерваторією, озономеоричною лабораторією, лабораторією дослідження низькочастотного електромагнітного випромінювання, медичною та біологічною лабораторією.

Систематичні дослідження проводяться за напрямами: метеорологія та кліматологія, фізики верхньої атмосфери, фізики озонового шару, магнітосфери, віковий хід геомагнітного поля, біологія та екологія.

Доповідь д.ф.-м.н. Пляцка Р.М.

Виступ д.ф.-м.н. Пляцка Р. «Феномен Івана Пулюя» ще раз засвідчив, що про видатну українську постать як в українській, так і в світовій науці пам’ятають його співвітчизники. Обсяг доробку Пулюя І. в науковій, гуманітарній і культурній сферах справді  грандіозний. Він упродовж трьох десятків років був не лише визнаним лідером у багатьох напрямах досліджень у царині фізики й електротехніки, але й послідовно здійснював масштабну програму піднесення рідного народу до висот духовності. Працюючи майже все свідоме життя за межами України, головно в Празі та Відні, він узяв на себе обов'язок розбудови усієї системи освіти – від початкової школи до українського університету у Львові, від невеликого молитовника до повного видання Біблії, від підручників з геометрії та ботаніки для  гімназій до публікації актуальних наукових праць українською мовою. Досягнувши особистих вершин у науці, він наполегливо торував шлях до таких вершин іншим. Його віра в майбутнє рідного народу була безмежною, а практичні кроки до його досягнення – надзвичайно дієвими.

Пантелеймон Куліш назвав Івана Пулюя «чоловіком-самоцвітом», а відомий німецький математик Ґергардт Ковалевський у спогадах писав: "… ніколи в житті я більше не зустрічав такої особистості, як Пулюй". Австрійський професор Вільгельм Форман назвав І. Пулюя однією із найцікавіших постатей науки 19-го і початку 20-го століть, тим, хто спричинився до перетворень світу.

Пулюй І. опублікував понад 20 публіцистичних статей та інших праць на захист інтересів українського народу, зокрема його мови. У брошурі «Україна та її міжна­родне політичне значення", виданій німецькою мовою у Празі 1915 р., Пулюй І. наго­лосив, що «вільна Україна означає бастіон, безпеку середньоєвропейських держав, тому її визволення лежить не тільки в інтересі цих держав, але і цілої Європи».

З науковим повідомленням виступив також чл.-кор. НАН України Стойка Р.С. Назва його доповіді говорить сама за себе: «Створення «розумних» матеріалів та їхнє використання у біології та медицині». “Розумні” матеріали – це матеріали, які змінюють свою форму, розміри, колір чи інші властивості у відповідь на дію зовнішніх чинників (механічне стискання, температура, тиск, опромінення, вологість, кислотність, певні хімічні речовини, тощо). Є такі головні форми цих матеріалів:

  • наночастинки (нанокульки)
  • поверхні (покриття, плівки - біосенсори).

Як висловився доповідач, «тіло деяких із цих матеріалів створено в Національному університеті «Львівська політехніка», а розум намагаються дати їм науковці-біологи з Інституту біології клітини НАН України».

Доповідає чл.-кор. НАН України Стойка Р.С.

Виставка художніх творів
працівників наукових установ НАН України

Присутніх вітають
директор Інституту народознавства НАН України
чл.-кор. НАН України Павлюк С.П. та
голова Західного наукового центру НАН України і МОН України
академік НАН України Назарчук З.Т.
Картини проф. Остафійчука В.А.

15 травня 2008 року у приміщенні Інституту народознавства НАН України (а саме, в залах Музею етнографії та художнього промислу) з ініціативи голови Львівської регіональної проф­організації працівників НАН України к.г.-м.н. Долішнього Б.В. було урочисто відкрито виставку художніх творів працівників наукових установ НАН України.

З урочистим відкриттям виставки присутніх привітали директор Інституту народо­знавства НАН України чл.-кор. НАН України Павлюк С.П., голова Західного наукового центру НАН України і МОН України академік НАН України Назарчук З.Т. і голова Львівської регіональної профорганізації працівників НАН України к.г.-м.г. Долішній Б.В.

День неруйнівного контролю та технічної діагностики

Голова Західного наукового центру НАН України і МОН України
академік НАН України Назарчук З.Т.
відкриває засідання семінару
Учасники семінару у рамках «Дня неруйнівного контролюта технічної діагностики»у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України

19 травня 2008 року у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України у рамках Фестивалю науки на Львівщині відбувся «День неруйнівного контролю та технічної діагностики». Розпочався цей захід науковим семінаром, на якому виступили ст.н.с. Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка Учанін В.М. (Розвиток вихрострумових методів неруйнівного контролю: задачі, рішення, перспективи), співробітник Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Найда В.Л. (Розробка автоматизованих систем ультразвукового та вихрострумо-вого контролю), проф. Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка Осташ О.П. (Методи неруйнівного контролю і структурна механіка матеріалів), Безлюдько Г.Я. (Спеціальні наукові розробки) (Застосування методів коерцитиметрії для вирішення задач технічної діагностики відповідальних конструкцій).

У роботі семінару взяли участь провідні українські та закордонні фахівці з неруйнівного контролю та технічної діагностики зі Львова, Києва, Донецька, Харкова, Дніпропетровська, Запоріжжя, Івано-Франківська, Москви та Санкт-Петербурга. Відкриваючи роботу семінару, голова Західного наукового центру НАН України і МОН України академік НАН України Назарчук З.Т. привітав усіх учасників семінару і відмітив винятково важливу роль сучасних методів та технічних засобів неруйнівного контролю і діагностики для забезпечення конкурентноздатності продукції вітчизняної промисловості, особливо машинобудування, в умовах інтеграції народного господарства України у світову економіку. На завершення учасники семінару привітали з ювілеєм – 60-річчям від дня народження голову Західноукраїнського осередку Українського товариства з неруйнівного контролю і технічної діагностики, члена президії цього товариства к.т.н. Учаніна В.М. Від імені Президії НАН України акад. Назарчук З.Т. вручив ювілярові почесну відзнаку НАН України «За професійні здобутки».

Завершився «День неруйнівного контролю і технічної діагностики» у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України невеличким концертом джазової музики у виконанні лауреатів міжнародних джазових фестивалів групи «Дзиґа Джаз квартет». До слова, к.т.н. Учанін В.М. є солістом цієї групи.

Проведені заходи у рамках Фестивалю науки висвітлено у програмі «Вісник» Львівського телебачення (14, 16 та 17 травня о 2130 год. (повтор о 2310) та опубліковані у тижневику «За вільну Україну плюс» №19 від 22 травня 2008 р. (див. додатки).

 

Голова
Західного наукового центру
НАН України і МОН України
академік НАН України
З.Т. Назарчук
Учений секретар
Західного наукового центру
НАН України і МОН України
В.В. Корній
Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Вітаємо колектив Львівського національного університету імені Івана Франка з 360-літтям університету!
Присуджено Державні премії України в галузі науки і техніки 2020 року
Запрошуємо на міждисциплінарний семінар Обрії науки
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74