Західний науковий центр НАН України та МОН України

Засідання Координаційної ради науково-навчального центру з правами Відділення цільової підготовки Національного університету "Львівська політехніка" та Західного наукового центру НАН України і Міністерства освіти і науки України

30 січня 2008 р.

30 січня 2008 р. о 15.00 год. у актовій залі НУ «Львівська політехніка» відбулося перше засідання Координаційної ради науково-навчального центру з правами Відділення цільової підготовки Національного університету «Львівська політехніка» та Західного наукового центру НАН України і Міністерства освіти і науки України.

Засідання відкрив ректор НУ «Львівська політехніка» проф. Бобало Ю.Я., який оголосив порядок денний засідання.

Присутніх привітав також голова Західного наукового центру НАН України і МОН України акад. Назарчук З.Т. Він сказав, що науково-навчальний центр з правами Відділення цільової підго­тов­ки є спільною структурою ЗНЦ НАН України та МОН України та Національного університету "Львівська політехніка", створеною у відповідності до Рішення №14/1-13 / Постанови №302  Колегії Міністерства освіти і науки України та Президії Національної академії наук України від 22.11.2006 р., Договору про співробітництво у галузі наукових досліджень та спільної підготовки спеціа­лістів між установами ЗНЦ та НУ "Львівська політехніка" від 12.12.2006 р., постанови Бюро ЗНЦ (протокол № 6 від 20.11.2006 р.) і Ухвали Вченої Ради НУ "Львівська політехніка" (протокол № 52 від 28.11.2006 р.). Метою діяльності цього Відділення є підготовка фахівців з підвищеним твор­чим потенціалом для установ НАН України та Національного універси­те­ту “Львівська політехніка” з актуальних напрямів розвитку науки і техні­ки із за­стосуванням інноваційних моделей організа­ції навчального процесу та нау­ко­вих досліджень згідно з вимог Болонської декларації шляхом об‘єд­нан­ня зу­силь установ НАН України і НУ ”Львівська політехніка” та сприяння інтегра­ції віт­чизняної науки та освіти до європейського науково-освітнього простору.

На засіданні було затверджено Положення про науково-навчальний центру  з правами Відділення цільової підготовки Національного університету Львівська політехніка» та Західного наукового центру НАН України і Міністерства освіти і науки України та Положення про Координаційну раду цього центру.

На засіданні затверджено також склад Координаційної ради науково-навчального центру з пра­вами Від­ділення цільової підготовки Національного університету “Львівська полі­техніка” та Західного наукового центру НАН України і МОН України (список додається), Погоджено кандидатури заступників співголів Координаційної ради, секретаря Координаційної ради  та  керівника науково-навчального центру з правами Відділення цільової підготовки Національного університету “Львівська політехніка”

Склад Координаційної ради науково-навчального центру  з правами Відділення цільової підготовки Національного університету «Львівська політехніка» та Західного наукового центру НАН України і Міністерства освіти і науки України додається.

№ п/пПрізвище, ім‘я, по-батьковіНаукова ступінь, вчене званняМісце праці, посада
Від Національного університету "Львівська політехніка"
1 Бобало Юрій Ярославович к. т. н., професор Ректор, співголова ради
2 Павлиш Володимир Андрійович к. т. н., професор перший проректор
3 Піх Зорян Григорович д. х. н., професор проректор з наукової роботи, заступник співголови ради
4 Каленюк Петро Іванович д. ф.-м. н., професор Інститут прикладної мате­ма­тики та фундаментальних наук, директор
5 Костробій Петро Петрович д. ф.-м. н., професор Інститут прикладної мате­ма­тики та фундаментальних наук, завідувач кафедри
6 Кузьмін Олег Євгенович д. е. н., професор Інститут економіки і менеджменту, директор
7 Осадчук Василь Антонович д. ф.-м. н., професор Інститут інженерної механіки та транспорту, завідувач кафедри
8 Третяк Корнелій Романович д. т. н., професор Інститут геодезії, директор
9 Федасюк Дмитро Васильович д. т. н., професор Інститут комп‘ютерних наук та ін­формаційних технологій, директор
10 Бобицький Ярослав Васильович д. т. н., професор Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, директор
Від ЗНЦ НАН України і МОН України
11 Назарчук Зіновій Теодорович академік НАН України голова ЗНЦ НАН України і МОН України, співголова ради
12 Зинюк Олег Дмитрович к. т. н., доцент ЗНЦ НАН України і МОН України, директор, керівник Відділення
13 Кравців Василь Степанович к. е. н., ст. н. с. Інститут регіональних дослід­жень НАН України, в. о. директора
14 Корній Валентина Василівна к. т. н. учений секретар ЗНЦ НАН України і МОН України, секретар ради
15 Кушнір Роман Михайлович д. ф.-м. н., професор Інститут прикладних проб­лем ме­ханіки і математики ім. Я. С. Під­стригача НАН України, директор, співголова ради
16 Максимчук Валентин Юхимович д. ф.-м. н., професор Карпатське відділення Інсти­туту геофізики ім. С. І. Суботіна НАН України, директор
17 Мриглод Ігор Миронович чл.-кор. НАН України Інститут фізики конден­со­ва­них систем НАН України, директор
18 Павлюк Мирослав Іванович чл.-кор. НАН України Інститут геології і геохімії го­рю­чих копалин НАН України, директор
19 Панасюк Володимир Васильович академік НАН України Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, директор
20 Чапля Євген Ярославович д. ф.-м. н., професор Центр математичного моде­лю­ван­ня Інституту приклад­них проблем ме­ханіки і ма­те­ма­ти­ки ім. Я. С. Під­стригача НАН України, директор
Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Вітаємо колектив Львівського національного університету імені Івана Франка з 360-літтям університету!
Присуджено Державні премії України в галузі науки і техніки 2020 року
Запрошуємо на міждисциплінарний семінар Обрії науки
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74